Kognitivt Centrum           Tel: 040-30 16 80         Fax: 040- 12 64 65          E-mail: info@kognitivtcentrum.se Arbetsminnet är grundbulten i allt lärande Arbetsminnets roll Arbetsminnet utgör en mycket viktig grundbult för vårt tänkande. Det hjälper oss att hålla igång mer än en tanke åt gången och har en avgörande betydelse för förmågan att lösa mer komplexa tankeuppgifter.     Arbetsminnet spelar en viktig roll i läsandet, räknandet såväl som skrivandet.  Det är helt avgörande för all nyinlärning.  Arbetsminnet är viktigt i kommunikation med andra människor.  Många elever har stora problem med arbetsminnet - eller delar av detta.  Det finns många goda skäl till att kartlägga arbetsminnet och  skräddarsy hjälpinsatserna. Därför har vi utvecklat ett unikt arbetsminnestest  för pedagoger. Certifieringsutbildning Information om Arbetsminne, Adler Arbetsminnestest och träningsmaterial samt Utbildning Adler Arbetsminnestest  Välkommen till denna  webbsida där Kognitivt Centrum presenterar information om arbetsminnet, Adler Arbetsminnestest, certifieringsutbildning och träningsmaterial
Kognitivt Centrum - Arbetsminne