Kognitivt Centrum           Tel: 040-30 16 80         Fax: 040- 12 64 65          E-mail: info@kognitivtcentrum.se
Arbetsminnet är grundbulten i allt lärande Arbetsminnets roll Arbetsminnet utgör en mycket viktig grundbult för vårt tänkande. Det hjälper oss att hålla igång mer än en tanke åt gången och har en avgörande betydelse för förmågan att lösa mer komplexa tankeuppgifter.      A rbetsminnet spelar en viktig roll i läsandet, räknandet såväl som skrivandet.  Det är helt avgörande för all nyinlärning.  A rbetsminnet är viktigt i kommunikation med andra människor.  M ånga elever har stora problem med arbetsminnet - eller delar av detta.  Det finns många goda skäl till att kartlägga arbetsminnet och  skräddarsy hjälpinsatserna. Därför har vi utvecklat ett unikt arbetsminnestest  för pedagoger.
Certifieringsutbildning
Arbetsminne & Lärande
Information om Arbetsminne, Adler Arbetsminnestest och träningsmaterial samt Utbildning
Adler Arbetsminnestest 
Välkommen till denna  webbsida där Kognitivt Centrum presenterar information om arbetsminnet, Adler Arbetsminnestest, certifieringsutbildning och träningsmaterial
Arbetsminnestestet Arbetsminnestestet Certifieringskurs Certifieringskurs Träningspärmar Träningspärmar Artiklar arbetsminne Artiklar arbetsminne Kontakt Kontakt
Kognitivt Centrum           Tel: 040-30 16 80         Fax: 040- 12 64 65          E-mail: info@kognitivtcentrum.se
Arbetsminnestest för pedagoger
Effektiv hjälp börjar med en professionell kartläggning
Arbetsminnestestet Arbetsminnestestet Certifieringskurs Certifieringskurs Träningspärmar Träningspärmar Artiklar arbetsminne Artiklar arbetsminne Kontakt Kontakt
Undersök hela arbetsminnet i unik metod Kognitivt Centrum har genom neuropsykolog Björn Adler utvecklat ett unikt arbetsminnestest för pedagoger. Testet tar endast en timme att genomföra och består av tre huvuddelar: Arbetsminne, perception och långtidsminne. I figur här ovanför presenteras de 15 deltest som ingår: Sju på olika delar av arbetsminnet, fyra på grundläggande perception samt fyra deltest på förmåga att hämta lagrad information från långtidsminnet. Testet ligger som viktig grund för vinnande pedagogiska hjälpåtgärder. Som behörig lärare får Du använda arbetsminnestestet när Du gått certifieringsutbildningen.ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg gggggggggggggggg
läs mer om testet läs mer om testet
* Unik metod för pedagoger * Hela 15 deltest * Tar bara 1 tim att      genomföra * Kartlägger hela     arbetsminnet * Leder till rätt hjälp * Får användas av pedagoger * Evidensbaserad metod
Adler Arbetsminnestest
Kognitivt Centrum           Tel: 040-30 16 80         Fax: 040- 12 64 65          E-mail: info@kognitivtcentrum.se
Certifieringsutbildning Nu finns tvådagarskurs där Du blir certifierad utredare! Du lär Dig en unik och komplett metod för att arbetsminnestesta med Adler Arbetsminnestest samt planera och genomföra vinnande hjälpinsatser. Du kan köpa test om Du är: Behörig lärare, specialpedagog/speciallärare, leg logoped eller leg psykolog Kursledning: Neuropsykologerna Björn Adler & Hanna Adler Kostnad kurs: 6100:-/person. Kaffe + lunch ingår för båda dagarna (priser exkl moms) Kostnad Arbetsminnestest: Introduktionspris 2720:- exkl moms (ord pris 3400:-) Certifieringsutbildning + Adler Arbetsminnestest kostar 6100:- + 2720:- dvs totalt 8820:- + moms OBS! Du kan maila kursanmälan till:    info@kognitivtcentrum.se Malmö  10-11 maj 2017 Stockholm  6-7 september 2017                                                             aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa            
Kursinformation
Aktuella kurser under 2017 - utbildningar för pedagoger, psykologer & logopeder
Arbetsminnestestet Arbetsminnestestet Certifieringskurs Certifieringskurs Träningspärmar Träningspärmar Artiklar arbetsminne Artiklar arbetsminne Kontakt Kontakt
Undersök hela arbetsminnet i unik metod
* Unik metod för pedagoger * Tvådagars certifieringskurs * Kurs i Stockholm och Malmö * Evidensbaserad metod
Adler Arbetsminnestest
www.arbetsminne.nu/kurs4.pdf www.arbetsminne.nu/kurs4.pdf www.arbetsminne.nu/kurs3.pdf www.arbetsminne.nu/kurs3.pdf
Kognitivt Centrum           Tel: 040-30 16 80         Fax: 040- 12 64 65          E-mail: info@kognitivtcentrum.se
Kognitiv Träning Arbetsminne Träningsmaterialet består av tre arbetspärmar. I varje pärm finns flik med övningsuppgifter för arbetsminne men även andra kognitiva funktioner som behövs när man läser, skriver, stavar eller räknar. Principer för arbetet: Arbeta om möjligt en stund (15-20 min) om dagen med ett delmoment. Arbeta inte för långa pass åt gången utan satsa istället på regelbundenhet, en stund varje dag. Arbetspärmarna består av färdiga uppgifter men innehåller också ett antal där eleven själv skall konstruera uppgiften. Sådana uppgifter leder oftast till fördjupad förståelse och även ökad motivation. Använd arbetspärmen som idébok och utveckla egna uppgifter tillsammans med eleven. Arbetspärmen är inte åldersbunden utan är tänkt att kunna användas från sjuårsåldern och upp till vuxna. Varje delområde innehåller uppgifter med olika svårighetsgrad. De tre pärmarna är: * Kognitiv Träning i Matematik * Kognitiv Träning i Läsning * Kognitiv Träning i Skrivning Arbetspärmarna kostar 1290:-/st (exkl moms) och köps separat utöver arbetsminnestestet. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Kognitivt Centrums testmaterial & arbetspärmar aaaaaaaaaaaaaaaaa
Träna arbetsminnet
Arbetsminnesträna med vårt pedagogiska material - tre arbetspärmar för hela lärandet
Arbetsminnestestet Arbetsminnestestet Certifieringskurs Certifieringskurs Träningspärmar Träningspärmar Artiklar arbetsminne Artiklar arbetsminne Kontakt Kontakt
* Tre arbetspärmar * Tränar hela lärandet * Träning i korta pass * Tränar specifika delar * Träning 5-10 veckor * Evidensbaserad träning
Kognitiv träning
produktinfo produktinfo läs mer läs mer läs mer läs mer läs mer läs mer
Kognitivt Centrum           Tel: 040-30 16 80         Fax: 040- 12 64 65          E-mail: info@kognitivtcentrum.se
Läs mer om arbetsminnet & uppmärksamhetens väsen Attention! Får jag be om största möjliga tystnad! Uppmärksamheten utgör den kognitiva förmåga som låter oss hantera hjärnans medfödda begränsningar att bearbeta sinnesintryck. Den låter oss välja mellan olika former av information som bombarderar de sensoriska receptorerna i hjärnan. Läs mer om uppmärksamhetens betydelse (pdf-format) Arbetsminne och test Arbetsminnet är aktivt när vi befinner oss i målinriktat arbete där vi gör mer än en sak åt gången. Själva arbetsminnet består av en central exekutiv funktion där planering och styrning av arbetet sker. Läs mer om arbetsminne men även arbetsminnestestet Artiklar & Böcker Baddeley A (1986): Working Memory. Oxford Psychology Series, Oxford. Baddeley A (1996): The concept of working memory. Ur Gathercole, S. E. Models of short-term memory, sid 1-27. Hove, UK, Psychology Press. Baddeley A (2004): Memory – a users guide, Carlton Books Ltd, London. Baddeley A (2007): Working memory, thought, and action, OUP, Oxford. OBS! Hela listan här                                               aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Artiklar om arbetsminne
Artiklar om arbetsminne, uppmärksamhet & koncentration samt lärandet
Arbetsminnestestet Arbetsminnestestet Certifieringskurs Certifieringskurs Träningspärmar Träningspärmar Artiklar arbetsminne Artiklar arbetsminne Kontakt Kontakt
Björn & Hanna Adler bok Neuropedagogik är en bok om arbetsminne och hela lärandet. Det är en lättillgänglig och angelägen bok om komplicerat lärande - som är vanligt hos elever. Boken säljs via: www.studentlitteratur.se
Neuropedagogik
böcker o artiklar om arbetsminne böcker o artiklar om arbetsminne läs mer läs mer läs mer läs mer
Kognitivt Centrum           Tel: 040-30 16 80         Fax: 040- 12 64 65          E-mail: info@kognitivtcentrum.se
Kontaktinformation
Kontakta oss gärna på Kognitivt Centrum -  www.kognitivtcentrum.se
Hanna Adler Leg psykolog/Neuropsykolog/Leg psykoterapeut Tel 040-301680 hanna@kognitivtcentrum.se Björn Adler Leg psykolog/Neuropsykolog/Leg psykoterapeut Tel 040-301680 adler@kognitivtcentrum.se Kognitvt Centrum Östergatan 2 211 25 Malmö Tel 040-30 16 80 Fax 040-12 64 65 info@kognitivtcentrum.se
Arbetsminnestestet Arbetsminnestestet Certifieringskurs Certifieringskurs Träningspärmar Träningspärmar Artiklar arbetsminne Artiklar arbetsminne Kontakt Kontakt
Kognitivt Centrum - Kontaktinformation